img

【成交结果公示】拓展教学服务采购项目成交结果公示(非公开招标)

2023-08-31

采购项目名称:   拓展教学服务采购项目

采购内容:          拓展教学服务

采购方式:          竞争性磋商

候选供应商:       深圳市北极光国际拓展训练有限公司、深圳市西点探索教育科技有限公司、华商财智(深圳)管理咨询有限公司、深圳市墨客思文化传播有限公司

成交供应商:       深圳市北极光国际拓展训练有限公司

合同采购数量:    单价合同

合同限额:           19.2万元

TOP