img

【成交结果公示】资本市场学院食堂设备设施维保服务合同项目成交结果公示(公开招标)

2023-06-13

采购项目名称:  资本市场学院食堂设备设施维保服务合同

招标人:             资本市场学院

招标代理机构:  友和保险经纪有限公司

招标公告日期:   2023年4月28日

中标供应商:      深圳市杏辉厨具有限公司

中标内容:          BCDE区厨房内的厨具设备日常维保工作和故障维修工作,共计约969件,配件清单等。

合同限额:         120万元。

TOP