img

【成交结果公示】107教室环境提升改造项目成交结果公示

2023-06-01

采购项目名称:  107教室环境提升改造项目

采购内容:         安装窗帘、粘贴墙布、铺装地毯等(包工包料)

采购方式:         竞争性磋商

候选供应商:      深圳市建润工程有限公司、深圳市新达基建设有限公司、深圳市兴龙建设集团有限公司、深圳众大建设有限公司

成交供应商:      深圳市新达基建设有限公司

合同采购数量:   107教室窗帘193m2、墙布265m2、地毯530m2

合同金额:          119134.17万元

TOP