img

【成交结果公示】资本市场学院院区直饮水设备及厨房纯水设备维修保养包干采购项目成交结果公示

2023-05-30

采购项目名称:  资本市场学院院区直饮水设备及厨房纯水设备维修保养包干采购项目

采购内容:         院区直饮水设备和厨房纯净水设备保养服务、维修包干费用等

采购方式:         竞争性磋商

候选供应商:      东莞市贺展饮水设备有限公司、东莞美固环保设备有限公司、深圳市沁源春科技有限公司

成交供应商:      东莞市贺展饮水设备有限公司

合同采购数量:  直饮水设备27台滤芯保养2年共计4批次,厨房纯净水设备4台滤芯等保养2年共计2批次,

                          所有直饮水设备和厨房纯净水设备故障维修2年期内含所涉及配件和辅材。

合同金额:         191680.00元

TOP