img

【成交结果公示】人行通道闸采购项目成交结果公示(非公开招标)

2023-05-26

采购项目名称:   人行通道闸采购项目

采购内容:          人行通道闸设备(含安装)

采购方式:          竞争性谈判

候选供应商:       深圳市捷顺科技实业股份有限公司

                            深圳市明朗科技有限公司

                            深圳市鑫诚联实业有限公司

成交供应商:      深圳市捷顺科技实业股份有限公司

合同采购数量:  3部通道闸及1批安装辅材

合同金额:         59000元

 
TOP