img

【成交结果公示】消防评估及电气线路防火检测服务项目(非公开招标)

2023-01-12

采购项目名称: 消防评估及电气线路防火检测服务项目

采购内容:        消防评估服务、电气线路防火检测服务

采购方式:        询价

候选供应商:     深圳市转安消防有限公司

                         深圳市深维技术有限公司

                         广东盛源消防安全检测有限公司

成交供应商:     深圳市转安消防有限公司

合同采购数量:  两年度(一年一次)

合同金额:         含税111772元(税率6%)

TOP