img

【成交结果公示】学院电信基础办公通信服务与综合数据业务服务采购项目成交结果公示

2022-11-22

采购项目名称:       学院电信基础办公通信服务与综合数据业务服务采购项目

采购内容:              基础办公通信线路租赁、综合数据业务终端等

采购方式:              单一来源

候选供应商:          中国电信股份有限公司深圳分公司

成交供应商:          中国电信股份有限公司深圳分公司

合同采购数量:       合同确定网络线路一条、综合数据业务一批

合同金额(限额): 806,366.4元

TOP