img

【招标结果公示】资本市场学院基建工程结算稽审服务项目成交结果公示

2022-03-23

采购项目名称:  基建工程结算稽审服务

采购内容:         基建工程结算稽审服务

采购方式:         公开招标

成交供应商:      建银工程咨询有限责任公司

成交金额:          700000元(含税)

TOP