img

【招标结果公示】资本市场学院2021-2023年度饮用水采购项目成交结果公示

2021-08-23

采购项目名称:      资本市场学院2021-2023年度饮用水采购项目

采购内容:             瓶装水、桶装水采购及配送服务

采购方式:             公开招标

成交供应商:          深圳市汇生活实业有限责任公司

成交金额:             合同金额上限70万元(含税)

TOP