img

【招标结果公告】资本市场学院社会采购代理机构遴选项目成交结果公示

2019-11-01

采购项目名称:资本市场学院社会采购代理机构遴选项目

采购内容:公开遴选2家招标代理机构作为学院长期服务供应商

采购方式:公开招标

成交供应商:深圳市合创建设工程顾问有限公司

                    深圳市友和保险经纪有限公司

TOP